Proponowany przebieg nawiedzenia obrazu w rodzinach

Obraz Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi przebywa w rodzinie przez trzy dni. Nawiedzenie proponujemy przeżyć w następującym porządku. Wniesienie Obrazu Matki Bożej do domu i ustawienie w przygotowanym miejscu: stół nakrytym białym obrusem, dwie świece, może być gromnica, kwiaty, kropidło i woda święcona, którą matka lub ojciec pokropi wszystkich zebranych.

 

Dzień I – Spotkanie

 • Przywitanie pieśń: O Maryjo witam Cię lub inną
 • Odczytanie Ewangelii o nawiedzeniu św. Elżbiety (Łk 1,39-56)
 • Odmówienie Składu Apostolskiego (wyznanie wiary)
 • Radosna cześć różańca w intencji parafii
 • Wieczorny pacierz całej rodziny
 • Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa TUTAJ
 • Pod Twoją obronę
 • Apel Jasnogórski o godz. 21.00

 

Dzień II – Obecność

 • Pacierz poranny, odczytać ewangelię do rozważenia na cały dzień (Łk 1,26-37)
 • Śpiew Godzinek

 

 • W ciągu dnia odmawiamy część II różańca świętego – Tajemnice światła
 • Modlitwy w ciągu dnia – może być Koronka do Bożego miłosierdzia
 • Wieczorny pacierz domowników
 • Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa TUTAJ
 • Pod Twoją obronę
 • Apel Jasnogórski o godz. 21.00

 

Dzień III – Uświęcenie

 • Kiedy ranne wstają zorze, odczytać ewangelię do rozważenia na cały dzień (J 19,25-27)
 • Pacierz poranny, Litania do Najdroższej Krwi Chrystusa TUTAJ
 • Do południa odmawiamy część różańca świętego – Tajemnice bolesne lub chwalebne.
 • Przygotowanie do przekazania obrazu do kolejnej rodziny.
 • Ze śpiewem pieśni Maryjnej przekazujemy obraz do kolejnej rodziny.