Niedziela – 12.03.2023 r. III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
7.00 Za ++ rodziców: mamę Irenę, ojca Mariana, brata Jerzego, bratową Krystynę oraz pozostałych ++ z rodziny Nowickich.
8.30 Za ++ Marię i Franciszka (m) Bazylewicz.
10.00 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę MB Królowej Pokoju na każdy dzień dla Joanny w dniu urodzin.
11.30 Za + Roberta Zawadziło w 10. rocznicę śmierci oraz ++ rodziców Paulinę i Feliksa Zawadziło, Annę i Stefana Borków.
13.00 W intencji rocznych dzieci.
13.00 Za ++ rodziców Stanisławę i Stefana Małeckich oraz brata Stanisława i wszystkich ++ z rodziny Małeckich i Gromców; ++ rodziców Rozalię i Władysława, braci Tadeusza i Stanisława oraz ++ z rodziny Cisów i Nędzich.
18.00 Za + Kazimierza Stankowskiego, ++ rodziców obojga stron i wszystkich ++ z rodziny.
18.00 Za + Jerzego Chorążego (greg. poza parafią)
18.00 Za + Adama Łuczyńskiego (greg. poza parafią)
21.00 O świętość kapłanów oraz nowe powołania kapłańskie i zakonne (8 dzień nowenny)
Za + Elżbietę Tyburczy (gregorianka w kaplicy)

Poniedziałek – 13.03.2023 r.
6.30 Za + Elżbietę Tyburczy (greg.)
9.00 O świętość kapłanów oraz nowe powołania kapłańskie i zakonne (9 dzień nowenny)
9.00 Za ++ rodziców Stanisławę w 61. rocznicę śmierci oraz Bronisława w 30. rocznicę śmierci.
9.00 Za + Antoniego Pawula w 1. rocznicę śmierci.
18.00 Do Miłosierdzia Bożego – intencja przebłagalna.
18.00 O nawrócenie zatwardziałych grzeszników – intencja Żywego Różańca.
18.00 Intencja zbiorowa za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej.
18.00 Za + Jerzego Chorążego (greg. poza parafią)
18.00 Za + Adama Łuczyńskiego (greg. poza parafią)

Wtorek – 14.03.2023 r.
6.30 Za Parafian.
9.00 Intencja dziękczynna za otrzymane łaski w 70. rocznicę urodzin, z prośbą o Boże błogosławieństwo oraz i opiekę Maryi Niepokalanej dla Edwarda i jego rodziny.
9.00 Za + Mariannę Misztal w 6. rocznicę śmierci.
9.00 Za ++ Joannę Koniarek, męża Feliksa Grzybczaka oraz ++ rodziców obojga stron.
18.00 Za + Stanisława Shen [Zen] w 3. rocznicę śmierci.
18.00 Za ++ Annę i Bronisława (m)
18.00 Za + Elżbietę Tyburczy (greg.)
18.00 Za + Jerzego Chorążego (greg. poza parafią)
18.00 Za + Adama Łuczyńskiego (greg. poza parafią)

Środa – 15.03.2022 r.
6.30 Za + Franciszka.
9.00 O udana operację i szybki powrót do zdrowia dla Adama i Jędrzeja.
9.00 Za + Bolesława Królikowskiego.
9.00 Za ++ Kazimierę (k) i Kazimierza (m).
18.00 W intencji członków Grupy Modlitewnej Św. Ojca Pio, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę Bożą i łaskę w intencjach próśb.
18.00 Za + Annę Serbeńską – intencja od Martyny Zalewskiej.
18.00 Za + Elżbietę Tyburczy (greg.)
18.00 Za + Jerzego Chorążego (greg. poza parafią)
18.00 Za + Adama Łuczyńskiego (greg. poza parafią)

Czwartek – 16.03.2023 r.
6.30
9.00 Za + Michalinę i ++ z rodziny Gawłowskich.
9.00 Za ++ Józefa Dąbrowskiego w 1. rocznicę śmierci oraz Michała i Waldemara.
9.00 O wypełnienie woli Bożej w życiu Pawła, Edyty i ich rodzin oraz opiekę Matki Bożej.
18.00 W intencji Wspólnoty Krwi Chrystusa.
18.00 Za ++ Michalinę Skurę w 5. rocznicę śmierci i Władysława (m) Skurę oraz Jana Fedrycha.
18.00 Za + Elżbietę Tyburczy (greg.)
18.00 Za + Jerzego Chorążego (greg. poza parafią)
18.00 Za + Adama Łuczyńskiego (greg. poza parafią)

Piątek – 17.03.2023 r.
6.30 Za + Zbigniewa, jego ++ rodziców i brata oraz wszystkich ++ z rodziny.
9.00 O udaną operację i powrót do zdrowia dla Alicji Galera.
9.00 Za ++ z rodzin Brodków, Ryńców i Wilków.
9.00 Za + męża Stefana i jego ++ rodziców.
18.00 Z okazji 18. rocznicy urodzin Jana Pezdy, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże prowadzenie w dorosłym życiu.
18.00 W intencji Maksymiliana z okazji 18. rocznicy urodzin, o łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej na każdy dzień życia.
18.00 Za + Elżbietę Tyburczy (greg.)
18.00 Za + Jerzego Chorążego (greg. poza parafią)
18.00 Za + Adama Łuczyńskiego (greg. poza parafią)

Sobota – 18.03.2023 r.
6.30 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego na każdy dzień i opiekę MB Królowej Pokoju dla o. Edwarda Sito SVD w dniu imienin.
9.00 Za + Zbigniewa Zajączkowskiego.
9.00 Za + Józefa Paducha.
9.00 Za + Barbarę Lont w 1. rocznicę śmierci.
18.00 Za + Bogusława Pietrasa.
18.00 Za + Andrzeja Chwalisza w 1. rocznicę śmierci.
18.00 Za + Romana (m) w 25. rocznicę śmierci.
18.00 Za + Jerzego Chorążego (greg. poza parafią)
18.00 Za + Adama Łuczyńskiego (greg. poza parafią)
Za + Elżbietę Tyburczy (gregorianka w kaplicy)